ข่าวประชาสัมพันธ์
rss Category
แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by certadmin on 1/31/2017 11:18:15 AM

แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงา... Read More..


การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว.20)
Created by certadmin on 1/18/2017 11:06:42 AM

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเ... Read More..


การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว.26)
Created by certadmin on 1/18/2017 10:50:12 AM

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลั... Read More..


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
Created by certadmin on 1/16/2017 9:34:32 AM

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุ... Read More..


ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่นฯที่ได้รับการคัดเลือกฯให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Created by certadmin on 6/16/2016 11:38:18 PM

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ... Read More..


ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม)
Created by certadmin on 4/8/2016 9:56:21 AM

ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ ขึ้นไป (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ... Read More..


ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by certadmin on 3/18/2016 1:41:53 PM

ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ... Read More..


การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง ประจำปีพ.ศ.2559
Created by certadmin on 2/18/2016 11:58:39 AM

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหร... Read More..


ขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Created by certadmin on 7/28/2015 2:33:19 PM

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... Read More..


(ซักซ้อมความเข้าใจ) คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Created by certadmin on 6/22/2015 4:22:45 PM

(ซักซ้อมความเข้าใจ) คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Read More..


Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last